Kategoriler
Siber Güvenlik

Siber Güvenlik Unsurları

Yüksek seviyede bir siber güvenliğin sağlanması ancak ve ancak
aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi ve bu unsurların yerine getirilmesiyle sağlanır. Bunlar; gizlilik, bütünlük, kimlik doğrulama,
erişilebilirlik, inkar edememe gibi unsurlardır. Bu unsurlar aşağıda
kısaca açıklanmıştır.
Gizlilik, “verilerin sadece erişim yetkisi verilmiş kişilerce erişilebilir olduğunu garanti etmektir”. Diğer bir ifade ile “verilerin erişim
yetkisi olmayan kişilerce elde edilmesini önleme girişimleridir”. Bu
unsur, şifreleme algoritmaları kullanılarak sağlanmaktadır.
Bütünlük, siber güvenlik unsurlarından bir diğeridir. “Verilerin
ve işleme yöntemlerinin doğruluğunu ve içeriğin değişmezliğini
sağlamak” veya “verinin bir ortamdan diğerine değişmeden gönderildiğini doğrulamak” olarak tanımlanabilir. Özetleme (parmakizi) fonksiyonları kullanılarak veya farklı fonksiyonlar kullanılarak
sağlanır.
Kimlik doğrulama, “yetkilendirilmiş kullanıcıların kimliğinin doğrulanması ve o kişi olduğunun garanti edilmesi” veya “kullanıcı
kimliğinin belirlenmesi veya doğrulanması işlemi” olarak tanımlanabilir. Bu unsur, elektronik imza ile sağlanır.
İnkar edememe, aslında adından da anlaşılacağı gibi mesaj veya
bilgi kaynağının gönderdiği mesajı veya gönderdiğini yalanlaya-

mamasıdır. Diğer bir ifade ile “yetkilendirilmiş kullanıcının mesaj
gönderim veya alım işlemlerinin ispatlanması veya gönderim veya
alım işleminin inkar edilememesinin sağlanmasıdır”. Bu unsur,
açık anahtar altyapısı ve zaman damgası ile sağlanır.
Erişilebilirlik, “yetkilendirilmiş kullanıcıların bilgiye ve ilişkili kaynaklara erişim hakkına sahip olmalarının garanti edilmesi”,
“yetkilendirilmiş kullanıcıların sistemlere güvenli ve sürekli olarak
erişmelerinin garanti edilmesi” veya “hizmetin sürekliliğinin sağlanması için gereken önlemleri alma girişimi” olarak tanımlanmaktadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir